RETOUR
Els segadors
 HYMNE NATIONAL DE LA CATALOGNE
Catalunya triomfant 
Tornarà a ésser rica i plena 
Endarrera aquesta gent 
Tan ufana i tan superba. 
Bon cop de falç, 
Bon cop de falç, 
Quan vulguin moure brega' 
Bon cop de falç. 
Ara és hora segadors, 
Ara és hora d'estar alerta 
Per quan vingui un altre juny 
Esmolem ben bé les eines. 
Bon cop de falç, 
Bon cop de falç, 
Quan vulguin moure brega' 
Bon cop de falç. 
Que tremoli, l'enemic, 
En veient la nostra ensenya, 
Com fem caure espigues d'or, 
Quan convé seguem cadenes. 
Bon cop de falç, 
Bon cop de falç, 
Quan vulguin moure brega' 
Bon cop de falç.
"La Catalogne triomphante 
Retrouvera richesse et prospérité.." 
Hymne vigoureusement interdit sous Franco, 
cette ancienne chanson anonyme 
évoque la grande révolte catalane 
du XVIIe siècle appelée "Guerra dels Segadors". 
Les "segadors", ce sont les faucheurs,
les moissonneurs, les paysans soulevés contre les troupes 
royales de Felipe IV de Castille. 
La "falç", c'est la faucille, emblème 
(et parfois arme) de la paysannerie. 
C'est aujourd'hui 
l'hymne officiel de la Generalitat de Catalogne. 
Musique de fond : Els Segadors (hymne de Catalogne)
  
 
RETOUR